Prezentare POS Mediu

Ce este Programul Operaţional Sectorial Mediu?

Programul Operaţional Sectorial Mediu este documentul care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007.

Bugetul total al POS Mediu este de aproximativ 5,6 miliarde Euro, din care 4,5 miliarde Euro reprezintă finanţare nerambursabilă a Uniunii Europene şi peste 1 miliard Euro reprezintă contribuţia naţională.

Programul a fost elaborat de Ministerul Mediului, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu (AM POS Mediu).

Perioada de aplicare a programului este 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României şi după anul 2013, prin realizarea de investiţii ce pun bazele dezvoltării durabile în infrastructura de mediu.

Puteţi găsi textul complet al acestui document de programare mai jos.

POS Mediu
ANUNT !!!

Ministerul Fondurilor Europene, prin Directia Generalã Programe Infrastructurã Mare - AM POS Mediu, cu sediul în Calea Serban Vodã, nr. 30-32, sector 4, Bucuresti, anunþã publicul interesat asupra revizuirii Programului Operational Sectorial Mediu si a declansãrii etapei de încadrare, pentru a se decide dacã programul se supune evaluãrii strategice de mediu, conform H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluãrii de mediu pentru planuri si programe. Programul poate fi consultat pe site-ul www. posmediu.ro  si la sediul din Calea Serban Vodã, nr. 30-32, sector 4, Bucuresti. Comentariile publicului se primesc pe adresa titularului si cea a Ministerului Mediului, Apelor  si Pãdurilor din Bd. Libertãtii nr.12 pânã la data de 28 iulie 2015.SOP ENV revised July2015 web.pdf

POS Mediu_RO_ August 2015 web.pdf
Decizia etapei de incadrare _ modificare POS MEDIU.pdf

POS Mediu 2013 si Decizia CE
Decizia de incadrare modif POS Mediu.PDF
Anunt public SEA POS MEdiu_2013_final.doc
POS Mediu_RO_29 03 2013_final.pdf 
RM_SEA_POSM 2007-2013 revizuit_draft final.pdf
Anunt disponibilizare finalizare dezbatere AM POS Mediu 1.doc
ANUNT PUBLIC LA DECIZIA FINALA.doc


POS Mediu EN - versiunea 2007

POS Mediu RO - versiunea 2007 

Document Cadru de Implementare este document de programare al cărui rol este de a oferi informaţii detaliate despre axele prioritare, domeniile majore de intervenţie, tipurile de proiecte şi criteriile de selecţie ale acestora, ce trebuie să-i ajute pe potenţialii beneficiari în pregătirea proiectelor.

Ordin aprobare Document Cadru de Implementare POS Mediu 2014
DCI Mediu 2007-2013_06_02_2014.pdf

Instructiuni si recomandari privind completarea Cererii de Rambursare
Instructiuni si recomandari privind implementarea proiectelor POS Mediu
Lectii invatate din implementarea proiectelor POS Mediu


Brosura generala de prezentare a POS Mediu - brosura_generala ro.pdf
                                                                                    - brosura_generala eng.pdf
                                                                                   


Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013
 (CNSR.pdf) este document aprobat de Comisia Europeană, negociat în prealabil cu România, ca stat membru, în urma evaluării Planului National de Dezvoltare şi care conţine contribuţia din instrumentele structurale şi celelalte resurse financiare pentru realizarea priorităţilor şi măsurilor conţinute în Planul Naţional de Dezvoltare. Prevederile acestui document se implementează prin intermediul Programelor Operaţionale.
CSNR_romana_261109.pdf

Alte documente relevante 2007-2013


Selectie parteneri societatea civila pentru participarea ca membri in Comitetul Consultativ Tematic Mediu si Schimbari Climatice.

Autoritatea de Management POS Mediu anunta selectia partenerilor din societatea civila pentru participarea ca membri in Comitetul Consultativ Tematic Mediu si Schimbari Climatice.

Criterii selectie parteneri societate civila_.pdf

NOTA PROGRAMARE_.pdf