Organism Intermediar Regiunea 3 Sud Muntenia Piteşti

OI POS Mediu Piteşti este o unitate finanţată de la bugetul de stat, făra personalitate juridică, cu structura funcţională distinctă


despre noi

„Actorii” implicaţi în gestionarea POS Mediu

Autoritatea de Management  - MMSC (AM) are rolul de a asigura gestionarea asistenţei financiare din instrumentele structurale pentru investiţii prioritare de mediu. In această calitate va acţiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar şi lider de proces.

 

Organismele intermediare (OI) sunt structuri care, prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de Management, implementează măsurile din POS Mediu. 

Beneficiarii au rolul principal în gestionarea şi implementarea măsurilor aprobate prin POS Mediu; de asemenea, aceştia sunt responsabili cu organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru licitarea şi contractarea serviciilor şi lucrărilor din cadrul proiectelor. Majoritatea acestor beneficiari sunt autorităţile publice locale, ONG-uri.

 

Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) a fost creată în cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru administrarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană.

Autoritatea de Audit (AA) de pe lângă Curtea de Conturi va realiza auditul de sistem, verificări pe bază de eşantioane pentru FC si FEDR.

Comitetul de Monitorizare asigură eficacitatea şi calitatea implementării programului operaţional sectorial, astfel: analizează şi aprobă criteriile de selecţie pentru operaţiunile finanţate prin POS Mediu, analizează periodic progresul realizat în atingerea obiectivelor specifice ale programului operaţional, analizează şi aprobă rapoartele de implementare anuale şi finale.

 

Organismele intermediare sunt structuri care prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de Management implementează măsurile din POS Mediu.

citeste restul