Organism Intermediar Regiunea 4 Sud-Vest Craiova

OI POS Mediu Craiova este o unitate finanţată de la bugetul de stat, făra personalitate juridică, cu structura funcţională distinctă


despre noi

POS Mediu 2007-2013 - Evoluţie

POS Mediu continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel national care au fost initiate in cadrul asistentei de pre-aderare, in particular Phare si ISPA.

Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

 
Implementarea programului este responsabilitatea Autorităţii de Management pentru POS Mediu (AM), reprezentată de Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale din cadrul MMP. În vederea sprijinirii AM în implementarea eficientă a acestui program, au fost desemnate (8) Organisme Intermediare (OI) pentru POS Mediu, constituite ca direcţii distincte ale MMP la nivelul fiecărei Regiuni de Dezvoltare (NUTS II) din România.

 
Organismele Intermediare au fost stabilite prin HG 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, care înlocuieşte HG 121/2007 şi sunt organizaţii publice, finanţate de la bugetul de stat şi direct subordonate Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. În prezent, Organismele Intermediare funcționează în baza HG 1635/2009, ca structură a Ministerul Mediului şi Pădurilor.


Cele 8 OI-uri sunt :


OI Bacău pentru REGIUNEA NORD-EST
OI Galaţi pentru REGIUNEA SUD-EST
OI Piteşti pentru REGIUNEA SUD-MUNTENIA
OI Craiova pentru REGIUNEA SUD-VEST
OI Timişoara pentru REGIUNEA VEST
OI Cluj-Napoca pentru REGIUNEA NORD-VEST
OI Sibiu pentru REGIUNEA CENTRU
OI Bucureşti pentru REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV.

Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007-2013 este de aproximativ 5,6 miliarde Euro. Din aceştia, aproximativ 4,5 miliarde Euro reprezintă sprijinul comunitar.

OI-urile îndeplinesc un rol important în implementarea POS la nivel regional acţionând ca interfaţă între AM şi beneficiari. AM va delega anumite responsabilităţi Organismelor Intermediare (denumite OI-uri).

Responsabilităţile principale ale acestora vor fi legate de programare, monitorizare, control şi raportare. Acestea sunt implicate în monitorizarea proiectelor ISPA în regiunea lor, precum şi în derularea schemelor de granturi în cadrul programului PHARE.

Delegarea activităţilor de la AM la OI este reglementată de un acord scris.

citeste restul