Organism Intermediar Regiunea 6 Nord-Vest Cluj-Napoca

OI POS Mediu Cluj-Napoca este o unitate finanţată de la bugetul de stat, fără personalitate juridică, cu structură funcţionala distinctă


despre noi

Alocarea fondurilor europene pentru perioada 2014-2020
Ministerul Afacerilor Europene a elaborat Memorandumul privind aprobarea actiunilor si documentelor necesare in vederea pregatirii, accesarii si implementarii fondurilor europene pentru perioada 2014 – 2020. Mai multe detalii la pagina web: www.posmediu.ro .


Corrigendum nr.1 la Ghidul Solicitantului - Sesiunea V - Axa Prioritară 4
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este data de 31 iulie 2012, ora 16.

 
S-a lansat oficial a V-a SESIUNE de depunere de proiecte din cadrul POS Mediu, Axa Prioritară 4
 

Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, a lansat la data de 08.05.2012cea de-a V-a Sesiune de selecţie de proiecte în domeniul protecţiei naturii.
Ghidul Solicitantului şi Cererea de Finanţare se gasesc la pagina web:
http://www.posmediu.ro/axaprioritara4

 


Site naţional pentru beneficiarii proiectelor finanţate prin Instrumente Structurale

Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale (CIIS), care funcționează in cadrul Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), a lansat site-ul național dedicat beneficiarilor de proiecte finanțate prin Instrumente Structurale. Beneficiarii proiectelor pot afla mai multe detalii la pagina web:  http://b.fonduri-ue.ro/

 


Centru de Informare pentru Instrumente Structurale, la dispoziţia beneficiarilor de proiecte prin fonduri europene
 

 S-a deschis oficial Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale.

Fiind gândit ca instituţie de sprijin pentru cei care doresc să acceseze fonduri europene, Centrul de Informare oferă informaţii publicului larg, beneficiarilor sau potenţialilor beneficiari privind oportunităţile de finanţare disponibile prin Programele Operaţionale elaborate de România.

 

citeste restul