Organismul Intermediar POS Mediu Bacău-Regiunea 1 Nord-Est

Organismul Intermediar POS Mediu Bacău - Regiunea 1 Nord Est îndeplineşte atribuţiile delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, prin Acordul de Delegare de Atribuţii, în scopul gestionării la nivel regional a proiectelor finanţate în cadrul POS Mediu din instrumentele structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune).

despre noi

Organismul Intermediar POS Mediu Bacău - Regiunea 1 Nord-Est

           
 
 
 1 noiembrie 2013
În data de 01.11.2013 s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul:  Management conservativ pentru o minune a naturii „Cheile Şugăului Munticelu”.


17 iunie 2013

În data de 17.06.2013 au fost semnate contractele de finanţare pentru proiectele:
Management eficient în situl Natura 2000: ROSCI0330 Oşeşti- Bârzeşti·         Planuri de management pentru siturile Natura 2000: ROSCI0255, ROSCI0391, ROSPA0049
Conservarea biodiversităţii printr-un management integrat al ariei naturale protejate “Moldova Superioară” ·         Implementarea unui sistem adecvat de management pentru conservarea biodiversităţii in ROSPA 0110 „ACUMULARILE  ROGOJESTI-BUCECEA”

·         Managementul durabil al trei arii protejate situate pe Râul Moldova·         Conservarea biodiversităţii în situl Natura 2000 Rarău-Giumalău printr-un management integrat şi participativ

·         Management conservativ al biodiversităţii în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est

 09 iulie 2013

În data de 9.07.2013 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul : „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare în Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti, în judeţul Vaslui”


24 septembrie 2012

În data de 24 septembrie 2012 s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Model de management privind arii naturale protejate atribuite în custodie în judeţele Neamţ şi Iaşi”, beneficiar Asociaţia Ecoturistica Prietenii Pǎdurii Bǎlţǎteşti.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
05 iulie 2012
În data de 05 iulie 2012 a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul "Conservarea speciilor şi habitatelor de interes comunitar din cinci arii protejate ale judeţului Suceava".
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03 iulie 2012

În data de 03 iulie 2012 au fost semnate contractele de finantare pentru proiectele "Dezvoltarea managementului în Siturile Natura 2000: Dealul lui Dumnezeu şi Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti - judeţul Iaşi" şi "Conservarea speciilor şi habitatelor din ariile protejate Creasta Nemirei şi Slănic".
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
februarie 2012

Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritara 4 Sesiunea 5 este disponibil spre consultare pe pagina dedicata Axei
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 decembrie 2011
În data de 12 decembrie 2011 a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul „Elaborarea Planului de management pentru ROSPA0089 Obcina Feredeului” depus la OI POS Mediu Bacau în cadrul Sesiunii de solicitare de proiecte nr.4/2010 pentru Axa Prioritara 4 a POS Mediu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 octombrie 2011
În data de 20 octombrie 2011 au fost semnate contractele de finantare pentru proiectele „Îmbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara din Parcul National Calimani”, „Plan de management pentru situl Natura 2000: Lunca Siretului Mijlociu” si „Conservarea biodiversitatii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate „Fânetele Seculare Ponoare” si „Fânetele Seculare Frumoasa” depuse la OI POS Mediu Bacau în cadrul Sesiunii de solicitare de proiecte nr.4/2010 pentru Axa Prioritara 4 a POS Mediu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 septembrie 2011 2011
În data de 21 septembrie 2011 a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad".
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 septembrie 2011
În data de 13 septembrie 2011 au fost semnate contractele de finantare pentru proiectele „Management durabil în siturile Natura 2000: ROSCI0117 Movila lui Burcel si ROSCI0221 Saraturile din Valea Ilenei” si „Conservarea biodiversitatii în ariile naturale protejate Padurea Seaca-Movileni, Padurea Hârboanca, Padurea Badeana si Padurea Balteni”, depuse la OI POS Mediu Bacau în cadrul Sesiunii de solicitare de proiecte nr.4/2010 pentru Axa Prioritara 4 a POS Mediu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 august 2011
Marti, 23 august 2011, au fost semnate, la nivelul Regiunii 1 Nord Est, doua contracte pentru proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata din judetele Bacau si Botosani finantate prin POS Mediu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04 august 2011
Joi, 4 august 2011, în sala de conferinte a Universitatii George Bacovia din Bacau, OI POS Mediu Bacau a organizat un eveniment destinat prezentarii progreselor înregistrate în implementarea proiectelor finantate prin POS Mediu în perioada 2010- 2011.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 - 13 iulie 2011
Autoritatea de Management si Organismul Intermediar POS Mediu Bacau a organizat în ziua de 12 iulie 2011, o întâlnire cu beneficiarii, având ca tema „Implementarea proiectelor finantate prin POS Mediu – aspecte esentiale si recomandari”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 aprilie 2011
În data de 14.04.2011 a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

citeste restul