Axa prioritară 4, Sector protecţia naturii

Proiectele finanţate în acest sector vizează asigurarea unui management corespunzător al ariilor protejate şi, implicit, stoparea degradării biodiversităţii şi a resurselor naturale. O atenţie deosebită se va acorda managementului site-urilor Natura 2000. Beneficiarii proiectelor sunt: administraţiile şi custozii ariilor protejate, inclusiv situri Natura 2000, Agenţia Naţională pentru Arii Protejate (după înfiinţare), Agenţiile Locale de Protecţie a Mediului, autorităţile publice, ONG-uri, institute de cercetare, universităţi, muzee. Proiectele vor fi selectate în baza solicitărilor de oferte, la nivel naţional (call for proposals). 

 Autoritatea de Management POS Mediu anunta prelungirea termenului de depundere a cererilor de finantare cea de-a 5-a sesiune de selectie de proiecte pentru Axa Prioritara 4! Consultati urmatorul Corrigendum pentru detalii:
Corrigendum nr 1 la Ghidul Solicitantului Axa Prioritara 4.pdf


AM POS Mediu anunţă lansarea celei de-a V-a sesiuni de depunere proiecte in cadrul Axei Prioritare 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”.

Termenul pentru depunerea propunerilor de proiecte este 31 iulie 2012.

Ghidul Solicitantului_sesiunea V.doc

FAQ_sesiunea V.doc

Anexa_1_ Formularul cererii de finantare_ sesiunea V.doc
Anexa_2_ Fisa control_ sesiunea V.doc
Anexa_3_ Cheltuieli eligibile_sesiunea V.doc
Anexa_4_ Grile de verificare si evaluare_sesiunea V.doc
Anexa_5 Strategia de vizitare_sesiunea V.doc
Anexa_6 Model Ordin pentru aprobarea finantarii_sesiunea V.docx
Anexa_7 Model Contract finantare_sesiunea V.doc
Anexa_8_ Model Acord parteneriat_sesiunea V.doc
Anexa_9_ Model HCJ, HCL_sesiunea V.doc
Anexa_10_ Cadrul legislativ_sesiunea V.doc

     Sesiunea 1
         Proiecte aprobate Sesiunea1.pdf
      
     Sesiunea 2
         Proiecte aprobate Sesiunea2.pdf

     Sesiunea 3
          Proiecte aprobate Sesiunea3.pdf
 
  Situaţia proiectelor finanţate în cadrul  AP 4  a POS Mediu - sesiunea 4 de proiecte
           Situatie proiecte aprobate sesiunea 4_publicare.pdf

Situatia proiectelor finantate in cadrul Axei Prioritare 4 - sesiunea 5
Anexa proiecte aprobate axa 4 ses 5.pdf


În atenţia potenţialilor beneficiari ai Axei Prioritare 4
„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

            Comunicarea Comisiei Europene cu privire la atribuirea contractelor.doc