Axa prioritară 2, Sector managementul deşeurilor / reabilitarea terenurilor poluate istoric

Investiţiile pentru acest sector vizează crearea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor la nivel regional, în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Se vor finanţa măsuri de colectare, sortare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor menajere combinate cu măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri, conform cu principiile şi practicile Uniunii Europene în domeniu. Alte investiţii sunt destinate unor proiecte pilot de reabilitare a terenurilor afectate de-a lungul timpului de diverşi poluanţi şi care afectează negativ mediul şi sănătatea umană. Beneficiarii proiectelor sunt autorităţile locale/judeţene sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. Proiectele vor fi selectate în raport cu Planul Naţional şi Planurile Regionale pentru Managementul Deşeurilor (o listă indicativă este anexată la POS Mediu). O primă prioritate se va acorda proiectelor de realizare a sistemelor integrate noi de gestionare a deşeurilor la nivel regional/ judeţean, unde nu au fost, până acum, investiţii majore (planificate a fi lansate în 2007-2009), iar o prioritate secundară se va acorda proiectelor pentru extinderea sistemelor existente de management al deseurilor.

Documentele de atribuire aferente serviciului de salubritate


Ghid master plan, studiu de fezabilitate, analiza cost beneficiu – varianta lb. romana

WasteMPBriefGuide MESD_ro.doc
traducere ACB deseuri.doc
GHID SF AXA 2 RO.doc

 Ghidul solicitantului 2014 Axa 2.pdf


corigendum coraxa2.pdf
      

Contract de finanţare standard
Contract de Finantare


MANAGEMENTUL DESEURILOR


GHIDURI


Ghid evaluare proiecte majore(2).pdf

Ghidul_Solicitantului_Axa 2_20.12.2010(1).doc
         Anexa 9_a_20_12_2010.doc
         Anexa 9_b_Formular aplicatie engl_20_12_2010.doc
         Anexa 8 - Template contract axa 2_20_12_2010.zip

Ghid elaborare Master Plan deseuri_ro.pdf
Ghid_Master_Plan_Deseuri.doc

GHID Studiu de Fezabilitate AXA 2 RO.pdf

GHID regionalizare deseuri.doc

DOCUMENTE RELEVANTE
                    
          Act_constitutiv_ADI_general.doc
          Statut_cadru.doc
          waste CBA guidelines-FINALversion.doc

MODELE DOCUMENTE
          - Documentatia standardizata aferenta contractelor de achizitie de lucrari publice pentru executie depozit conform - Documentatie depozit conform.pdf
          -
 Documentatia standardizata aferenta contractelor de achizitie de lucrari publice pentru “proiectare si executie de statii de transfer/sortare/compostare/tratare mecano-biologica a deseurilor” - Documentatie 22_06_2012.pdf
          - adeverinta terenuri(1).docx
          - model HCL terenuri(1).doc
          - Model HCL constituire ADI.doc


REABILITAREA SITURILOR CONTAMINATE
        
Ghidul Solicitantului Axa 2_2.PDF 
        nota-la-raportul-de-preselectie.doc