Echipa OI Pitesti

 

Organismul  Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu Piteşti pentru Regiunea 3 Sud – Muntenia

 

 
 
DIRECTOR 
Petruţa BARON 
 
COMPARTIMENT PROGRAMARE                                                                                                    
Consilier          
Mirela MARINESCU
0758.232.647
Consilier  
Marinela NEDELEA  
0758.232.655
SERVICIUL  MONITORIZARE / IMPLEMENTARE PROIECTE
COMPARTIMENT  MONITORIZARE ŞI VERIFICARE TEHNICĂ
Consilier
Antoaneta MILITARU
0758.232.657
Consilier
Marina MIHAI  
0758.232.651
Consilier
Alina VOICU 
0758.232.653
Consilier
Magdalena TOMESCU
0758.232.652
Consilier
Ionuţ FLORESCU 
0758.232.656
Consilier
Mihaela BĂLAN
0758.232.658
Consilier
Mariana  BICA         
0754.231.059
Consilier
Irina PREDA
0758.232.650
COMPARTIMENT  VERIFICARE  FINANCIARĂ
Consilier
Laura Malacu 
0758.232.643
Consilier
Liana  BURLACU  
0758.232.644
Consilier
Magdalena STĂNESCU
0758.232.645
Consilier
George BRĂTULESCU
0758.232.646
Consilier
Bogdan BADEA           
0758.232.649
 
 
COMPARTIMENT ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Consilier
Narcisa DUMITRESCU
0754.231.176


CONTACT 
           
Adresa:    Strada Craiovei, Nr. 32
Pitesti, jud. Argeş,                      
Cod poştal 110049
Telefon:   0248/ 211433  
Fax:        0248/ 211435